Startgroep

De startgroep in het JAS-programma is een tweewekelijkse bijeenkomst (gedurende maximaal 12 weken) waarin de statushouder voorbereid wordt op de inburgeringscursus en met het 24×24-programma bekend gemaakt wordt. Daarnaast is er aandacht voor de diplomawaardering en onderwijs of werk in Nederland, wordt er geoefend met digitale vaardigheden en wordt er een begin gemaakt met het leren van de Nederlandse taal.

Na ongeveer 6 weken kan de docent zich een beeld vormen van de statushouder, en kan aan de hand van dit beeld (houding, spreekvaardigheid, aanwezigheid, et cetera) en een af te nemen leerbaarheidstoets, ingeschat worden welk inburgeringsinstituut het beste bij de statushouder past. Hierbij wordt ook rekening gehouden met de wachtlijsten – het doel is om alle statushouders zo snel mogelijk en zo goed mogelijk te plaatsen bij de inburgeringsinstituten.
Tijdens de bijeenkomsten wordt veel aandacht geschonken aan het ontwikkelen van de spreekvaardigheid van de cursisten; grammatica en schrijfvaardigheid zijn hierin minder van belang. Het doel van het oefenen van spreekvaardigheid is dan ook om de statushouder de mogelijkheid te geven zich verder te ontwikkelen in de Nederlandse maatschappij en om andere statushouders en Nederlandstaligen te ontmoeten. Daarnaast wordt, om deze ontmoeting en participatie te bevorderen, er vooral gewerkt met activerende werkvormen, zodat de statushouder actief bezig is met de taal.

 

 


webdesign en realisatie door: MC United Reclamestudio, Alphen aan den Rijn