Project JAS

In 2015 nam de wereldwijde vluchtelingenstroom plotseling sterk toe. Hoewel de vluchtelingenstroom inmiddels lager ligt, zijn de instroomcijfers nog steeds hoger dan voor de vluchtelingencrisis begon. Ook in de Leidse regio melden zich steeds meer mensen, op zoek naar een veilige toekomst voor zichzelf of voor hun gezin. Vanwege de snel groeiende aantallen wordt deze groep statushouders niet langer als vanzelfsprekend opgenomen in de samenleving. Het vergt  aandacht, zorg, beleid en bovenal betrokkenheid van burgers om deze ontwikkelingen in goede banen te leiden en een duurzame integratie te bewerkstelligen. Voor statushouders in de Leidse regio, bestaande uit de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude, is daartoe het programma Leidse Inburgering ontwikkeld. Dit is een educatief programma van vier periodes van 24 weken, waarin een minimale inzet van 24 uur per week van statushouders is vereist. Het programma is gericht op participeren in de samenleving en op de arbeidsmarkt.

 

In het menu aan de linkerkant vindt u meer informatie over het Project.

 

Klik hier voor meer informatie over de resultaten van Project JAS.

 

 

Het project wordt gefinancierd door het Europese Asiel, Migratie en Integratiefonds (AMIF) en het Europees Sociaal Fonds (ESF).

 

 


webdesign en realisatie door: MC United Reclamestudio, Alphen aan den Rijn