Plus

Introductie

De constatering is dat een aantal jongeren, waarvan het team van Project JA! denkt dat ze bemiddelbaar zijn naar werk of juist niet, gedurende de Introductie training, de Empowerment training of het intake gesprek een verstoorde houding aannemen. Dat wil zeggen dat ze wel in staat zijn om te werken, maar hun houding en gedrag niet overeenkomt met dat beeld. Sommige jongeren komen bijvoorbeeld afspraken niet na, komen vaak te laat, maken provocerende opmerkingen in de les en zoeken constant de grenzen op. Daarnaast is het realiteitsbesef onvoldoende bij deze doelgroep. Voor deze groep jongeren is vanaf midden 2013 de PLUS training gecreëerd.

Doelgroep

Jongeren onder de 27 jaar met een bijstandsuitkering volgens de Wet Werk en Bijstand (WWB) die bemiddelbaar lijken te zijn, maar om verschillende redenen niet te bemiddelen zijn. Denk hierbij aan de volgende doelgroep specificaties:
 In de WWB zit een groep jongeren die (nog) niet naar school kunnen;
 Zij zijn (nog) niet toelaatbaar tot onderwijs;
 Ze zijn slecht bemiddelbaar bij een werkgever (onvoldoende motivatie);
 Het zijn veelal jongeren zonder startkwalificatie;
 Het zijn jongeren die in aanraking zijn geweest met de politie;
 Het zijn jongeren die een detentie achter de rug hebben;
 Zij zeggen ja, en doen nee;
 Ze hebben gedragsproblemen;
 Er kan sprake zijn van een verslaving en
 Er wordt getwijfeld over de hoogte van het IQ.

Inhoud

Waar mogelijk wordt er in kleine groepjes getraind, maar veelal is de aanpak één op één.

 onderstaande thema’s komen aan bod:
 Veranderen
 Netwerken
 Presenteren
 Houding
 Waarom werken? Waarom naar school?
 Omgaan met weerstand
 Productiviteit
 Belemmeringen en filters
 Samenwerken
 Positiviteit
 Verantwoordelijkheid nemen
 Planning, Toekomst en structuur
 Verkoop jezelf

Tewerkstelling & Organisatie

Het programma wordt in het eerste gesprek met de deelnemer besproken. Het weekprogramma (24 – 32 uur) bestaat uit de volgende elementen:

 PLUS- training
De training houdt in dat de jongeren 1 x per week een groepsbijeenkomst en 1 x per twee weken een individueel gesprek met de trainer hebben.

 Werken op de SWL
Er is een nauwe samenwerking met de SWL waar jongeren dagelijks aan het werk zijn en ook geconfronteerd worden met hun gedrag.

 Stage, dagbesteding of behandeling bij een zorginstelling
Als een jongeren niet meer welkom is op de SWL dan wordt er een passende stage of dagbesteding gezocht. Het komt ook voor dat jongeren nog onder behandeling zijn bij een zorginstelling.

Duur

Dit programma bestaat niet uit een vast aantal weken zoals de Empowerment training. Door de specificaties van de groep, kan het zijn dat een jongere maandenlang aan deze training mee doet. De trainer heeft hierdoor te maken met een continue in- en uitstroom van jongeren die nieuw zijn in dit traject maar ook jongeren die weer terugkomen.

Resultaat

Jongeren krijgen een beter inzicht in hun tot nu toe belemmerende gedrag. Ze zullen meer verantwoordelijkheid nemen in hun leven en zullen door de kennis en vaardigheden (die hun zijn bijgebracht gedurende de contacten met de trainer) klaar zijn voor arbeidsbemiddeling.


webdesign en realisatie door: MC United Reclamestudio, Alphen aan den Rijn