Eritreeërs hebben iemand nodig die alles uitlegt

Vrijwel alles in Eritrea werkt anders dan hier in Nederland. Daarom staan Eritrese vluchtelingen verder van de Nederlandse samenleving af dan bijvoorbeeld Syriërs, en hebben ze meer meer begeleiding nodig. Tegelijkertijd leven er bij beleidsmedewerkers, professionals en vrijwilligers veel vragen over de begeleiding van Eritreeërs. Deze vragen vormde de aanleiding voor het Kennisplatform Integratie en Samenleving (KIS) om het rapport "Handreiking integratie Eritreeërs" te schrijven. Lees hier het artikel in NRC over het rapport.

Interview met Jos Valk in Leids Nieuwsblad

In het Leids Nieuwsblad van 24 augustus jongstleden staat een artikel met projectleider Jos Valk over inburgering van statushouders. Lees het hieronder!

Interview met projectleider Jos Valk in het Leids Nieuwsblad van 24 augustus 2017.

Opening Avicenna

Op vrijdag 7 juli jl. werden 30 nieuwe woningen aan het Avicennapad geopend. Deze 30 tijdelijke woningen zijn gerealiseerd door Portaal en de Gemeente Leiden
Veertien van deze woningen zijn bestemd voor statushouders, acht woningen zal stichting de Binnenvest toewijzen aan cliënten en de overige acht woningen zullen via Woningnet worden toegewezen aan jongeren tussen de 23 en 27 jaar. Deze jongeren moeten gemotiveerd zijn om in dit complex te wonen en een steentje bij te dragen aan het op weg helpen van de medebewoners. Na 5 jaar wordt opnieuw bekeken door de gemeente en Portaal wat er met deze woningen gaat gebeuren.
Dit is de tweede van de drie locaties, waar er tijdelijke woningen komen. In totaal gaat het om circa 150 woningen.  Door het plaatsen van deze extra woningen zorgt de gemeente er voor dat er ondanks de toegenomen vraag naar huisvesting, geen extra druk op de woningmarkt komt.

Symone Detmar, één van de mentoren van Project JAS, heeft samen met de statushouder waar zij mentor van is de genodigden verteld over haar ervaringen met het mentorschap. Ook voor de statushouders die hier komen te wonen zijn we opzoek naar mentoren die zich voor 2 à 3 uur per week voor hen willen inzetten.

DSC 4975


webdesign en realisatie door: MC United Reclamestudio, Alphen aan den Rijn