Nieuwe arbeidsmarktmonitor Holland Rijnland 2015

De nieuwe arbeidsmarktmonitor Rijn Gouwe is recent gepubliceerd. Voor de regio Holland Rijnland is een specifieke rapportage gemaakt.
Klik op de afbeelding om de arbeidsmarktmonitor te lezen!
Arbeidsmarktmonitor 2015
Uit de inleiding op de monitor:
"Het werkloosheidspercentage in de regio Holland Rijnland (6,1%) ligt in 2014 relatief laag in vergelijking met Zuid-Holland (8,3%) en Nederland (7,4%). Begin 2015 worden in de regio Holland Rijnland 11.460 WW-uitkeringen en 9.500 bijstandsuitkeringen verstrekt. De groei van het aantal WW-uitkeringen (1,0%) en bijstandsuitkeringen (8,1%) tussen begin 2014 en begin 2015 is minder groot dan voorgaande twee jaren.

In 2015 is het herstel van de arbeidsmarkt in de regio Holland Rijnland reeds zichtbaar bij de ontwikkeling van uitkeringen aan jongeren. Het aantal 15-25-jarigen met een WW-uitkering ligt begin 2015 lager dan begin 2014. Het aantal uitkeringen aan 45-plussers daar-entegen is toegenomen. Bovendien zijn 45-plussers relatief vaak langdurig werkloos. Het herstel van werkgelegenheid onder jongeren is onder andere toe te schrijven aan de groei van de uitzendbranche. In Nederland werken jongeren tot 25 jaar ruim twee keer zo vaak als uitzendkracht als de gemiddelde beroepsbevolking."

Page 15 of 15


webdesign en realisatie door: MC United Reclamestudio, Alphen aan den Rijn