100e mentor gematcht aan statushouder!

Als onderdeel van de Leidse 24x24 aanpak worden de statushouders gekoppeld aan een mentor, die hun ondersteunt bij de maatschappelijke participatie. Sinds de start van het mentorproject in december 2015 zijn er drie groepen mentoren gestart en is inmiddels de 100e match tussen mentor en statushouder gemaakt. De eerste groep is op 9 februari 2016 gematcht en is nu ruim 3 maanden bezig met het begeleiden en ondersteunen van ‘hun’ statushouders. De tweede en derde groep zijn op respectievelijk 12 april en 24 mei gestart met het mentorschap. Inmiddels zijn er 77 mentoren actief die in totaal 102 statushouders ondersteunen. Als organisatie zijn wij hier erg blij mee. Ook is de gemeente verheugd te zien met hoeveel enthousiasme de mentoren te werk gaan. Momenteel zijn wij nog druk op zoek naar nieuwe mentoren om ook alle toekomstige statushouders aan een mentor te kunnen koppelen.

Leiden bouwt 170 woningen extra voor statushouders en andere woningzoekenden

In Leiden worden dit najaar op vier locaties in de stad ongeveer 170 tijdelijke woningen gebouwd. Deze woningen bieden aan een kleine driehonderd personen woonruimte en zijn beschikbaar voor alle woningzoekenden. Naast vluchtelingen met een verblijfsvergunning (statushouders) kunnen dus ook andere woningzoekenden er een woning krijgen. Door deze extra woningen te bouwen voor alle woningzoekenden wordt de druk op de woningmarkt in Leiden verlicht en de integratie bevorderd. Ook wordt een aantal woningen voor andere doelgroepen bestemd.

Vier locaties nu
De woningen komen aan de Wassenaarseweg en het terrein van het Hoogheemraadschap aan de Voorschoterweg. Het gaat daar om tijdelijke woningen die voor een periode van tien jaar worden geplaatst. Het terrein Rhijnvreugd (Hoge Rijndijk, bij A4) is geschikt voor semi-permanente woningen. Bij het pand Sumatrastraat 195 kunnen woningen voor drie jaar worden geplaatst. Deze zijn bestemd voor mensen die uit de maatschappelijke opvang komen en toe zijn aan meer zelfstandig wonen. Het pand zelf is niet geschikt om op korte termijn te worden omgebouwd tot woningen en wordt op termijn gesloopt. Woningcorporatie Ons Doel gaat op deze plek nieuwbouw realiseren, waarin naast een aantal reguliere appartementen, ook zestien woningen voor mensen uit de maatschappelijke opvang komen.

Vijf later
De gemeenteraad heeft dit voorjaar besloten om in Leiden negen locaties te onderzoeken op de mogelijkheden voor realisatie van (tijdelijke) woningen voor statushouders en/of bijzondere doelgroepen. Over de vijf overige locaties (Turkooislaan, huizen Rhijnvreugd 1-6, klooster Vrouwenweg, Europaweg en Gabriel Metzustraat) zal in een later stadium een besluit worden genomen.

Juni besluit
De omwonenden van de vier locaties zijn per brief op de hoogte gesteld van het voorstel van het college. In de wijken waar de vier terreinen liggen, worden op korte termijn bewonersavonden gehouden. Naar verwachting beslist de gemeenteraad in juni over het voorstel.

 

Door: Sleutelstad

Oproep: mentoren gezocht voor het begeleiden van statushouders

Mentor vluchtelingen/statushouders
Mentoren gezocht voor het begeleiden van vluchtelingen/statushouders (18+).

Wij zoeken vrijwilligers in de rol van mentoren die vluchtelingen / statushouders helpen en ondersteunen bij hun inburgeringstraject. Project JA Statushouders (JAS) is onderdeel van de afdeling Werk en Inkomen van gemeente Leiden. Dit nieuwe project heeft een programma ontwikkeld dat de uitstroom van statushouders uit de uitkering bevordert, door middel van een actieve aanpak. Het uiteindelijke doel is economische zelfstandigheid en maatschappelijke participatie.
Iedere statushouder in dit traject krijgt een mentor die hem/haar ondersteunt bij het 24x24 programma.

De taken van een mentor zijn:
•Je ondersteunt te statushouder bij het ontwikkelen van een sociaal netwerk.
•Je maakt de statushouder wegwijs in de stad.
•Je biedt een luisterend oor en signaleert zaken die je doorgeeft aan de klantmanager.
•Je vertaalt en herhaalt informatie over het traject.
•Je stimuleert het spreken van Nederlands.

Praktisch gezien neemt het mentorschap ongeveer 2-3 uur per week in beslag. Een vrijwillige mentor verbindt zich voor minimaal zes maanden aan het project. Tevens is er 6 tot 8 keer per jaar een trainingsbijeenkomst.

Wat neem je mee?
•Je krijgt de rol van leermeester waarin je je eigen kennis en ervaringen deelt.
•Je hebt voldoende levenservaring en staat sterk in je schoenen.
•Je hebt affiniteit met de doelgroep.

Enthousiast geworden over het mentorproject?
Meld je aan voor de voorlichtingsbijeenkomst van 14 juni via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. of bel naar 071 - 516 46 37.


webdesign en realisatie door: MC United Reclamestudio, Alphen aan den Rijn