Vraag naar uitzendkrachten blijft stijgen

De vraag naar uitzendwerk is opnieuw gegroeid, zo blijkt dinsdag uit cijfers van brancheorganisatie ABU. In periode zeven (week 25-28) is het aantal uitzenduren gestegen met 7 procent en is de omzet met 8 procent gegroeid ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. De uren in de administratieve sector zijn met 9 procent toegenomen, terwijl de omzet steeg met 7 procent. Ook in de industrie was een stevige groei te zien met een toename van 8 procent van het aantal uitzenduren vergeleken met een jaar eerder. In de technische sector steeg het aantal uren met 1 procent.

Door: NU.nl (http://www.nu.nl/economie/4304249/vraag-uitzendkrachten-blijft-groeien.html

Ondertekenen participatieverklaring door 28 Leidse statushouders

Op 21 juli jl. ondertekenden 28 Leidse statushouders in de Raadzaal in het stadhuis in Leiden de participatieverklaring. De participatieverklaring draagt eraan bij dat nieuwkomers, ten behoeve van hun integratie en participatie aan de Nederlandse samenleving, kennis hebben van zowel hun rechten en plichten als de fundamentele kernwaarden van de Nederlandse samenleving.

Na een welkomstwoord van Joost Bruggeman, project coördinator Maatschappelijke Participatie Statushouders, nam stadsgids Jos Hooghuis de statushouders mee in een verhaal over de geschiedenis van Leiden aan de hand van de fraaie beelden op de gevel van het stadhuis. Onder andere het Spaanse beleg en de viering van 3 oktober, in relatie tot vrijheid, kwam aan bod. In de Raadzaal sprak locoburgemeester Roos van Gelderen de statushouders toe. Ze benadrukte dat de statushouders van harte welkom zijn in Leiden.

Ondertekenen participatieverklaring7


Rien van der Toorn, trainer van Het Gesprek, heeft de statushouders in een interactief traject van enkele maanden voorbereid op het ondertekenen van de participatieverklaring. Bij Het Gesprek staat de conversatie over het dagelijks leven, nieuws en ontwikkelingen centraal. Dit resulteert in nieuwe referentiekaders, door het verbinden van oude en nieuwe ervaringen. Daarnaast is er in het traject stil gestaan bij de inhoud van de participatieverklaring. In de Raadzaal werd teruggeblikt op Het Gesprek. De statushouders zijn zeer enthousiast over het programma.

Aan de hand van een poster verduidelijkte Joost Bruggeman het traject van de Leidse inburgering; de ondertekening van deze verklaring is geen afronding van de inburgering maar een belangrijke tussenstap naar zelfredzaamheid in de Nederlandse samenleving.

Een tussenstap waarvoor de statushouders hebben getekend en waar we met elkaar bij hebben stilgestaan. De gemeente Leiden feliciteert de 28 statushouders met deze belangrijke tussenstap in hun weg naar economische zelfstandigheid en wensen hen de komende periode veel geluk en succes!

Voor een impressie van de bijeenkomst kunt u hier de opname van Unity TV bekijken.

 

Allochtone afstudeerder komt moeilijker aan een baan

Afgestudeerden van allochtone afkomst vinden na het behalen van hun diploma in het middelbaar- en hoger beroepsonderwijs minder snel een baan dan autochtonen. Dat constateren onderzoekers van het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt van de Maastricht University in een woensdag verschenen rapport. De etnische afkomst speelt een belangrijke rol bij de kansen op het vinden van werk, constateren de onderzoekers. Uit analyses van de periode 2011 tot en met 2015 blijkt dat allochtone jongeren soms wel drie keer zo veel kans lopen werkloos te blijven als autochtone jongeren. De onderzoekers noemen het de "etnische boete". Die ontwikkeling kan het gevolg zijn van discriminatie, aldus het rapport. Maar het zou ook op andere nadelen op de arbeidsmarkt kunnen duiden, zoals verschillen in voorkeuren en gedrag bij het zoeken naar betaald werk.

Achterstand
De grotere kans op werkloosheid kan volgens het rapport nauwelijks verklaard worden door gekozen leerweg of studierichting in het mbo of hbo. Verder blijkt dat allochtone afgestudeerden op achterstand staan bij het zoeken van banen waarbij sterke contactuele vaardigheden vereist zijn. Bij beroepsopleidingen voor functies met een hoge klantgerichtheid is de kans op werkloosheid bij jongeren van niet-westerse herkomst ongeveer 3,5 keer zo hoog dan bij autochtone jongeren. Ook wordt gewezen op het sociale netwerk dat kinderen van hoger opgeleide ouders bezitten en waarvan geprofiteerd kan worden bij het zoeken naar een baan.

ANP/NU (http://www.nu.nl/algemeen/4296244/allochtone-afstudeerder-komt-moeilijker-baan.html)


webdesign en realisatie door: MC United Reclamestudio, Alphen aan den Rijn