Project JAS in Eenvandaag

In Eenvandaag een item over een item over inburgering met o.a. aandacht voor project JAS!

Bekijk hier het item! 

Veelbelovend tweede zij-instroomtraject in Holland Rijnland

De technische installatiebranche is hard op zoek naar nieuwe vakmensen. Om deze te vinden is het OTIB-Steunpunt Arbeidsmarktmobiliteit in de regio Holland Rijnland daarom voor de tweede keer gestart met een zij-instroomtraject waarin werkzoekenden in korte tijd intensief geschoold worden voor een loopbaan in de branche. Na het succes van het in 2017 afgeronde eerste traject zijn de verwachtingen opnieuw hooggespannen.

 

Het traject vindt plaats in samenwerking met de gemeenten Leiden en Alphen aan den Rijn en kent vooral in techniek geïnteresseerde deelnemers uit de vluchtelingenlanden Eritrea, Ethiopië, Soedan en Syrië. Na het doorlopen van informatiebijeenkomsten, intakedagen, een oriëntatiedag en twee assessmentdagen is de groep van 15 aankomende vakmensen in januari met hun traject begonnen.

 

Programma

Tot en met maart volgen de deelnemers twee dagen per week praktijkgerichte scholing en een VCA-training bij InstallatieWerk Zuid-Holland in Leiden. Daarnaast hebben de deelnemers in het kader van ‘Sprekend aan het Werk’ vijf uur per week Nederlandse les en volgen zij ook nog één dag per week de training ‘Effectief aan het Werk’. Op deze manier worden de deelnemers in een paar maanden tijd voorbereid op een kansrijke loopbaan als aankomend monteur bij een installatiebedrijf.

 

Goede ervaringen

Op basis van het eerste traject in de regio Holland Rijnland zijn op dit moment 11 deelnemers actief aan het werk, waaronder acht deelnemers in de technische installatiebranche. Net als de huidige deelnemersgroep gaat het om sterk gemotiveerde aankomende monteurs in de elektro-, installatie-, infra- of koeltechniek.

 

Meer informatie

Wilt u meer informatie over dit bijzondere zij-instroomtraject of wilt u misschien nu al kennis maken met een of meer deelnemers van het traject? Neem dan vooral contact op met het OTIB-Steunpunt Arbeidsmarktmobiliteit via 0800-6061 of stuur een e-mail naar arbeidsmarktcoach Ilona Rengelink via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

 

af 1

 Een deel van de deelnemers en de trainers van het tweede zij-instroomtraject

 

af 2

 Mohamed Khalid, deelnemer van het vorige project, met zijn nieuwe collega’s bij Van Voskuilen Woudenberg BV, locatie Alphen aan den Rijn

Koninklijke onderscheiding voor Jos Valk

Op dinsdag 19 december 2017 is projectleider Jos Valk benoemd tot Ridder in de orde van Oranje-Nassau. Ze ontving de bijbehorende onderscheiding van loco-burgemeester Marleen Damen. Lees onder de foto de hele speech.

Jos lintje

Dames en heren,

Allereerst wil ik alle aanwezige statushouders hartelijk feliciteren met hun ondertekende participatieverklaring van vandaag. We gaan het straks nog uitgebreid vieren, maar eerst wil ik u nog iets vertellen over een ánder heel belangrijk onderwerp vandaag, en dat is mevrouw Jos Valk. Dat is namelijk de vrouw, die het project JAS, waarvoor velen van u hier vanmorgen in de Raadzaal bijeen waren, tot een succes heeft gemaakt.

Mijn naam is Marleen Damen, ik ben wethouder Werk en Inkomen, Wijken en Financiën van de gemeente Leiden en in die hoedanigheid kennen Jos Valk en ik elkaar. Maar vandaag sta ik hier ook als loco-burgemeester, vandaar dat ik hier geketend mag rondlopen de burgemeestersketen.

Dames en heren, Jos Valk is een vrouw, waarover ontzaglijk veel te vertellen is. Zij heeft zowel binnen als buiten Leiden een grote reputatie opgebouwd. Maar we beginnen bij het begin: Joanna Margaretha Valk werd in 1953 - zoals dat hoort - in Leiden geboren.

Qua werk begon zij in Den Haag als kleuterleidster en van 1975 tot 1979 was zij leerkracht in het basis-onderwijs in de gemeente Leiden. Het ‘moederen’ van jongere kinderen ging haar best goed af. Maar Jos bleek, toen zij van 1979 – 1986 bij de Stichting sociaal Cultureel Werk Den Haag ging werken als coördinator volwassenenonderwijs in het Buurthuis Transvaal in de Schilderswijk, ook buitengewoon goed te zijn in de omgang met volwassenen. In die tijd worstelde Nederland al met een grote werkloosheid onder - immigranten. Ze kwamen moeilijk aan werk, sommigen hadden een taalachterstand. Daar moest nodig iets aan gebeuren. Jos Valk vond daarin haar draai, zij was een pionier in het vormgeven van nieuwe manieren van onderwijs aan vreemdelingen en Nederlanders van allochtone afkomst. Na een jaartje als Docent/Supervisor aan de Hogeschool van Amsterdam te hebben gewerkt, kwam Jos Valk in 1986 terecht in Alphen aan den Rijn als Directeur Educatie en Volwassenenonderwijs en Directeur van STEVA Contractonderwijs. Daar kreeg zij de kans om zich op meer dan bijzondere wijze in te zetten om de volwasseneducatie, vooral taalonderwijs voor allochtonen, in die regio op te zetten. Dit was haar op het lijf geschreven, want “problemen bestonden niet voor haar” en “kansen waren er immers altijd!”

Volkomen in haar element bouwde zij vervolgens met een aantal deskundige medewerkers de STEVA in 10 jaar tijd uit tot een organisatie van 60 medewerkers en 500 deelnemers per jaar. In die tijd werd Jos Valk lid van de Vereniging van Ondernemers in Alphen aan den Rijn en van de Rotary Alphen aan den Rijn en richtte ze het Kennisplatform Rijnstreek op. Ze had haar voelhorens dus uitgestoken op allerlei terreinen en verkreeg vanuit de ondernemers meer informatie over de behoeften van de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld dat er meer aandacht voor informatietechnologie in de opleidingen moest komen. In de jaren ’90 werden de ROC’s gevormd en gingen ze samen met de STEVA, op in het ID College Leiden, waar Jos Valk Onderwijsmanager werd van de unit Welzijn.

Naast haar werk was zij ook bestuurslid van Tennisvereniging De Munnik in Leiderdorp van 2009 tot 2014. Haar bijdrage aan de wederopbouw van deze vereniging wordt fenomenaal genoemd.

Eigenlijk heeft ze zich naast haar werk altijd vrijwillig ingezet. Zo was ze, vanaf ergens achterin de jaren ’70, vrijwilliger bij de Telefonische Hulpdienst, vervolgens bestuurslid van het Intituut Vrijbergen in Leiden, bestuurslid van de werkgeversvereniging van instelling basiseducatie (AVVE), bestuurslid van de Onderwijsvereniging Transvaal, projectleider Primair Beroepsgerichte Volwasseneneducatie, lid Landelijke Projectgroep Culturele Minderheden en lid van de Begeleidingscommissie Inzet Multimedia in het Onderwijs. En dan nam zij in haar gezin ook nog enkele maanden een asielzoeker op.

En toen had de gemeente Leiden ongeveer zeven jaar geleden een projectleider nodig. Liefst een hele goeie. Eentje die korte metten moest maken met de Jeugdwerkloosheid in de regio Holland Rijnland. U begrijpt, dames en heren, dat wij mevrouw Valk graag wilden hebben. Jos Valk stortte zich op de haar bekende tomeloze wijze vól op dit project met de naam ‘JA.’ Het doel van JA is, om jongeren van 18 tot 27 jaar met een bijstandsuitkering intensieve ondersteuning en begeleiding te bieden bij het plaatsen op een opleiding of het vinden van een baan. Maar de financiële middelen hiervoor waren niet altijd toereikend.

Gelukkig blijkt Jos Valk indertijd erg goed te hebben opgelet bij haar cursus Financieel Management, want zij blijkt bijzonder gehaaid te zijn om subsidies via het Europees Sociaal Fonds aan te vragen en ook nog binnen te halen. Dat gaat allemaal keurig volgens het huishoudboekje: eerst de subsidie verantwoorden en goedgekeurd krijgen, en dán pas uitgeven. Elders gebeurt dat wel eens andersom, maar voor Leiden betekent dat vooral dat extra activiteiten langer gefinancierd kunnen worden. Over de verantwoording zelf, daar is ook iets bijzonders mee. Normaal gesproken is een percentage verantwoording voor een subsidie van 65% namelijk heel behoorlijk. Bij Jos Valk niet. 93% is wel eens voorgekomen, maar de laatste keren zelfs 100%! Dit leverde haar de bijnaam ‘De Verdubbelaar’ op, een geuzennaam, waar Jos Valk terecht trots op mag zijn.

Het project JA is dankzij Jos Valk een merknaam geworden. Zij roept altijd: “We werken onverdroten voort”. Intussen kennen we nu ook het project JA+, Ja Natuurlijk en sinds 2,5 jaar het Project JAS. Project JAS wil statushouders ondersteunen bij hun duurzame integratie en inburgering in de Nederlandse samenleving door een maatwerkprogramma. Alle vluchtelingen met een status volgen een programma van 4 x 24 uur. Voor JAS heeft Jos Valk net weer een ESF ontwikkelsubsidie binnengehaald en een bedrag van 1 miljoen uit het Asiel, Migratie en Integratie Fonds om de komende 3 jaar diverse trainingen te kunnen uitvoeren.

Ooit in 2009 begonnen als tweemansbureau en een onbekend aantal jongere werklozen, groeide de organisatie onder Jos Valk’s leiding uit tot een afdeling van 65 professionals die ruim 1000 cliënten bijstaan bij het vinden van een opleiding, een baan of een andere goede invulling van hun bestaan.

Door haar werk komt Jos Valk vaak in contact met mensen die zijn vastgelopen in hun werk, daardoor in de ziektewet geraakt, of zelfs ontslagen zijn. Haar hele werkende leven lang heeft zij oog voor kwaliteiten en mogelijkheden van mensen en velen gaf ze een nieuwe kans. Daarvan is zij overtuigd: talentvolle mensen verdienen een kans. De lijst van mensen die dankzij haar opgebloeid zijn en hun werkende leven een nieuwe impuls hebben kunnen geven, is dan ook lang.

Haar medewerkers en vrijwilligers dragen haar dan ook op handen. Heeft ze dan geen enkele slechte eigenschap? Nou, één goed bewaard geheim is, dat Jos Valk, een echte zoetekauw is. Regelmatig loopt ze bij het secretariaat om iets af te stemmen, op te halen of te vragen. Maar vooral ook om een greep in de snoeppot te doen. Die is dan ook met de regelmaat van de klok leeg. Maar eerlijk is eerlijk, die vult ze dan de volgende dag wel gelijk weer aan, dus het is haar vergeven.

Jos Valk is een vrouw met groot maatschappelijk engagement, onbaatzuchtige betrokkenheid en in het bezit van een tomeloze energie. Zij motiveert en stimuleert. Daarnaast is ze een echte begeleider en een enorme doorzetter. Haar inzet, visie en persoonlijkheid zijn van groot belang geweest én nog steeds voor allochtonen, vrouwen, werkloze jongeren en lager opgeleiden in de regio en in onze maatschappij.

Vanwege al haar verdiensten werd Jos Valk al eerder door de gemeente Leiden geselecteerd om de nieuwjaarsreceptie van Zijne Majesteit de Koning bij te wonen met allemaal bijzondere mensen uit het terrein van werk en inkomen.

Bijzonder is Jos Valk zeker. Het is dan ook met meer dan groot genoegen, dat ik u wil mededelen dat het zijne Majesteit Koning Willem Alexander heeft behaagd, bij Koninklijk besluit van 16 november 2017, Mevrouw Joanna Margaretha Valk te benoemen tot Ridder in de orde van Oranje - Nassau.

Pagina 1 van 15


webdesign en realisatie door: MC United Reclamestudio, Alphen aan den Rijn