JA Natuurlijk

Sinds de invoering van de Participatiewet zijn jongeren die uitstromen uit het Praktijk- en Voortgezet Speciaal Onderwijs op dienstverlening van de gemeente aangewezen voor begeleiding naar werk, dagbesteding, of vervolgonderwijs. Om ervoor te zorgen dat de dienstverlening aan deze groep soepel en effectief verloopt, is project JA Natuurlijk gestart.
JA Natuurlijk, omdat wij vinden dat het vanzelfsprekend moet zijn dat ook deze groep jongeren een kans heeft op de arbeidsmarkt en in de maatschappij.

 

JA Natuurlijk Kick off bijeenkomst

JA Natuurlijk heeft vier deelprojecten:

  1. Het opbouwen van een netwerk
    Door de verschuivingen in de wetgeving verloopt de dienstverlening aan PrO/VSO-jongeren anders dan voorheen. Het is belangrijk dat de gemeenten en scholen in de regio elkaar kennen en samen de dienstverlening aan de jongeren vormgeven, zodat er een warme overdracht is. Bovendien blijven de scholen en gemeenten zo op de hoogte van ontwikkelingen en mogelijkheden voor de jongeren.

  2. Het verbeteren van de communicatie
    Voor jongeren uit het PrO/VSO en hun ouders is de Participatiewet soms een ingewikkeld verhaal. De dienstverlening kan per school en per gemeente heel anders zijn. Zij hebben behoefte aan eenduidige en individuele informatie. Om informatie bereikbaar en begrijpelijk aan te bieden zal er een website gemaakt worden, waar elke jongere advies kan krijgen voor zijn/haar specifieke situatie.

  3. Het opzetten van Leerwerkplekken
    De meeste jongeren uit het PrO/VSO zijn na school aangewezen op een garantiebaan. De inzet van JA Natuurlijk is alle jongeren die aansluitend aan school nog geen baan hebben gevonden een passende leerwerkplek te bieden. Op deze leerwerkplekken halen jongeren praktijkcertificaten op onderdelen van de MBO waarderingssystematiek. Zo weet een werkgever precies welke werkprocessen een jongere in de vingers heeft, wat het makkelijker maakt een succesvolle plaatsing te realiseren. In dit project werkt JA Natuurlijk intensief samen met het onderwijs en het Boris-project van Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (S-BB).

  4. Het verbeteren van de beeldvorming rond de doelgroep


Het project wordt gefinancierd vanuit de ESF-subsidie “Sociale Innovatie”.


webdesign en realisatie door: MC United Reclamestudio, Alphen aan den Rijn