Introtraining

Introductie

De Introductie training is toegevoegd aan het stappenplan van Project JA! zodat jongeren die zich aanmelden, direct kunnen instromen en aan de slag kunnen. De training is daarnaast een instrument om te bepalen welk programma de jongere na deze training gaat volgen.

Doelgroep

De training is bedoeld voor jongeren vanaf 18 en tot 27 jaar met een Wet Werk en Bijstand (WWB) uitkering die opzoek zijn naar een opleiding, stageplaats, arbeidscontract of dagbesteding.

Doelstelling

Het doel van de training is allereerst om ervoor te zorgen dat een jongeren direct kunnen instromen na hun aanmelding. Tijdens dit eerste traject wordt er daarnaast gekeken naar de houding en bemiddelbaarheid van de jongeren. Aan de hand daarvan, wordt er beslist welk vervolg traject de jongeren gaat volgen.
Aanvullend, is de training bedoelt om snel aan de slag te gaan met het zoeken naar opleiding en/of werk. De jongeren moeten al snel een CV klaar hebben om aan de jobhunters te geven. Bovendien worden ze voorgesteld aan de opleidingskundige en andere ondersteunende instellingen.

Het algemene streven is dat een jongere binnen afzienbare tijd zicht heeft op:
• instroom in opleiding van zijn of haar keuze
• een arbeidscontract voor tenminste 24 uur per week
• een dagbesteding van tenminste 24 uur per week

Inhoud

Om dit te bereiken komen de jongeren maximaal 5 weken lang, 2 dagdelen per week naar deze introductie training. Hiernaast zijn de jongeren ook een aantal dagdelen actief op de Start Werk Locatie (SWL).

Er wordt tijdens de training actief gewerkt aan de volgende thema’s:

• Kennismaken
• Stress / diagnose levensgebieden
• Motivatie voor werken
• Top 3 kwaliteiten
• CV als presentatie
• CV bijwerken
• STAR presenteren in voorbeelden
• Pitch
• In beweging komen
• Zoekprofiel
• Kennismaken met Jobcoach/Casemanager
• Voorlichting school

Organisatie

De trainer behandelt deze thema’s aan de hand van verschillende theorieën en opdrachten. Hierdoor kan luisteren/kijken afgewisseld worden met verschillende soorten opdrachten voor de deelnemers. Er zijn filmpjes, testen, samenwerkopdrachten, doe-opdrachten, creatieve opdrachten en buitenopdrachten/fysieke opdrachten.
Alle bovenstaande thema’s komen tijdens de training aan bod. De trainer heeft echter de ruimte om de volgorde en verdieping per thema af te stemmen op de behoeften van de groep en naar gebeurtenissen en/of ontwikkelingen die plaatsvinden.

Resultaat van de training

De jongeren worden direct gestimuleerd om actief op zoek te gaan naar werk en/of opleiding. Na dit traject zal duidelijk zijn welk vervolgtraject geschikt is voor de jongere (de PLUS training of de Empowermenttraining). De jongeren zelf zal aan het einde van dit traject bekend zijn met de jobcoaches, opleidingsdeskundige op locatie en andere ondersteunende instellingen die worden aangeboden.


webdesign en realisatie door: MC United Reclamestudio, Alphen aan den Rijn