Inburgering

Het inburgeringstraject is onderdeel van Project JA(S). Het is de bedoeling zo snel mogelijk een plek te vinden in Nederland en financieel onafhankelijk te worden. Wellicht doormiddel van studeren, of een combinatie van werken en leren. De begeleiding is er op gericht om de statushouders hierbij te ondersteunen.
De klantmanager overlegt regelmatig met de statushouder over de voortgang van het integratietraject. Hierbij staat de volgende vraag centraal: Wat is er nodig om het traject succesvol af te ronden? Tevens is er een scholingsaanbod en begeleiders die de statushouders ondersteuning kunnen bieden waar nodig.

Inburgering

  1. Er wordt zo snel mogelijk gestart met de verplichte cursus inburgering. Dit is minimaal drie keer in de week.
  2. In Leiden zijn er vier instituten, de gemeente Leiden heeft afspraken gemaakt met deze instituten.
  3. Vluchtelingenwerk regelt de lening bij DUO. Vertaalde informatie hierover is beschikbaar.
  4. Statushouders kopen bij het instituut lessen in voor een periode. Het is uitdrukkelijk de bedoeling dat het inburgeringsdiploma zo snel mogelijk behaalt wordt.


Hoe gaat het

  1. In de startgroep krijgen de statushouders een toets. Op basis van de uitslag van de toets wordt verwezen naar één van de inburgeringsinstituten.
  2. Er wordt geïnformeerd waar plaats is en waar de statushouder terecht kan. Veel mensen willen naar het academisch Talencentrum van de universiteit. Maar daar zijn maar weinig plekken beschikbaar.
  3. Er wordt door de docent van JA(S) een afspraak gemaakt met een instituut. De resultaten van de toets worden naar het instituut doorgestuurd. Het instituut plaatst de statushouder zo snel mogelijk in een groep. De docent van JAS informeert naar de startdatum.
  4. Per kwartaal wordt de klantmanager door de inburgeringsinstituten geïnformeerd over de voortgang van de inburgering. Bij een verzuim van meer dan drie keer wordt de klantmanager daarvan op de hoogte gebracht en neemt hij/zij hierover contact op met de statushouder.
  5. De klantmanager zal de voortgang van het traject bespreken met de statushouder.
  6. Naast het rooster van de inburgering worden er andere activiteiten aangeboden, waardoor statushouders sneller kunt participeren in de samenleving.

webdesign en realisatie door: MC United Reclamestudio, Alphen aan den Rijn