Het Gesprek

Het Gesprek is een interactief leertraject voor en met statushouders over leven, werken en netwerken in de Nederlandse cultuur

Doel

Integratie in een nieuw land is niet alleen een kwestie van taal leren. De overgang van de niet-westerse cultuur naar de westerse cultuur wordt nogal eens onderschat. Cultuur wordt namelijk onterecht opgevat als een bepaald soort gedrag dat dient te worden aangepast, zonder te beseffen dat het dieper geworteld zit in de manier van kijken naar de wereld om ons heen. Dat wereldbeeld is als het ware de wortels van de ‘cultuur’ boom. Gedrag gaat slechts over de bladeren. (Over)leven in een nieuwe cultuur gaat niet over het veranderen van bladeren, maar om het begrijpen van de wortels.

Het gesprek over de fundamentele waarden van de Nederlandse cultuur die onder andere in de participatieverklaring genoemd worden, gaan dan ook niet over een beetje aanpassen van gedrag. Waarden worden niet in de praktijk gebracht als men niet begrijpt waarom ze belangrijk zijn. Een participatie verklaring laten ondertekenen heeft pas zin als de culturele context van de waarden is uitgelegd, als men de relevantie van die waarden voor leven in een nieuwe cultuur inziet.

Programma

Om participanten te laten toegroeien naar het ondertekenen van de participatieverklaring, en het leven erna, worden inzichten in cultuur en het Nederlandse wereldbeeld gegeven in een aantal interactieve lessen. Elke les duurt twee uur, en bestaat uit een trainingsgedeelte van een uur, en een uur van gesprekken over concrete situaties waarin culturele waarden zichtbaar worden. De trainingslessen worden ondersteund met beelden en uitleg in powerpoint, met een stukje film, en voorbeelden van interculturele ervaringen. In elke les wordt de relatie gelegd tussen cultuurverschillen en situaties in het werk en het dagelijks leven. De lessen worden vertaald naar Engels en Arabisch, een keuze die mede afhankelijk is van de talen die het meest gesproken worden in de groep.

De volgende onderwerpen worden behandeld tijdens ‘Het Gesprek’: 
 
1. Introductie - wat is cultuur? Waar kun je cultuur mee vergelijken?
2. ‘Warme’ en ‘koude’ culturen
3. Individualisme en collectivisme.
4. Individualisme: mening en rechten hebben. Zelfredzaamheid.   
5. Individualisme: voor- en nadelen van leven in een individualistische cultuur. Behoeften piramide van Maslow. Zelfverwerkelijking en zelfbeschikking
6. Machtsafstand en gelijkheid
7. Assertief of harmonieus: leven en werken in solidariteit  
8. Relationeel of conceptueel. Schaamte of schuld


Zie voor meer informatie het document 'interactief leertraject bij integratie' en 'de cultuurboom'.


webdesign en realisatie door: MC United Reclamestudio, Alphen aan den Rijn