Empowermenttraining

Doel van de training

Jongeren met een uitkering motiveren tot het nemen van acties die leiden tot het oppakken van de eigen verantwoordelijkheid en het sturing kunnen geven aan hun eigen leven.

Voor wie

Voor alle jongeren binnen Project JA met een plan van aanpak (WWB).

Inhoud

De empowermenttraining van Project JA geeft de deelnemers inzicht in wie ze zijn en hoe ze zich gedragen. In de training worden deelnemers zich bewust van hun mogelijkheden en leren ze bewuste keuzes te maken. Daarnaast leren de deelnemers sollicitatie- en werknemersvaardigheden.

Werkwijze

Elke empowermenttraining start met een individueel intakegesprek tussen deelnemer en trainers. De deelnemer formuleert hierin zijn of haar persoonlijke doelen en neemt kennis van de gang van zaken tijdens de training. De training bestaat uit 6 x 2 dagen, totaal dus 12 bijeenkomsten. In de training wisselen groepsopdrachten, individuele opdrachten en theorie elkaar af. De gevolgde methodiek is die van leren, handelen, reflecteren. Individuele reflectie, coaching en creatieve opdrachten maken een belangrijk deel uit van het programma. Deelnemers worden zich hierdoor extra bewust van de effecten van het eigen gedrag.

Onderwerpen

  • Zelfanalyse
  • Doelen stellen
  • Presentatie
  • Netwerken
  • Kritiek
  • Assertiviteit
  • Mening geven en vragen
  • Luisteren en interpreteren
  • Sollicitatievaardigheden

De intensiteit van het behandelen van de verschillende onderwerpen kan per training verschillen, afhankelijk van de behoefte van de deelnemers en de inschatting van de trainers.

De trainers

De trainers handelen op basis van de vier V’s:

- Vertrouwen

- Verbinden

- Veiligheid bieden

- Verantwoordelijkheid (terug)geven

Naast het overdragen van kennis zijn de trainers vooral gericht op het bereiken van de individuele deelnemer en daarmee een verandering teweeg te brengen. De training is voor de trainers geslaagd als deelnemers aangeven door de training weer de energie te hebben zelf keuzes te maken en zelf sturing aan hun leven te geven.

Plaats binnen het project

Elke jongere in Project JA met een plan van aanpak volgt de empowermenttraining. De trainers onderhouden nauw contact met de casemanagers van de deelnemers om de vorderingen te bespreken. De casemanager blijft verantwoordelijk voor zijn/haar cliënt. De training is niet alleen ter empowering van de deelnemers, maar is ook een diagnostisch instrument. In de 6 weken van de training kan duidelijk worden of de deelnemer meer hulp nodig gaat hebben bij het terugvinden van de regie over het eigen leven. Tijdens het tweewekelijkse, individuele casuïstiek overleg van de diverse disciplines binnen Project JA wordt dan gekeken welke hulp nog extra nodig is.

Effecten van de training

De jongeren geven aan de training als positief te ervaren. Vooral de aandacht en het gevoel gekend en gehoord te worden heeft een positief effect op het welbevinden van de deelnemers. Er is daadwerkelijk een houdingverandering op te merken na afloop van de training ten opzichte van de start. De uitstroomcijfers van Project JA onderstrepen dit effect.


webdesign en realisatie door: MC United Reclamestudio, Alphen aan den Rijn