Bezoek minister Asscher aan project JA Statushouders

Op maandag 10 oktober 2016 heeft minister Asscher als onderdeel van zijn werkbezoek een deel van een les meegemaakt van "Het Gesprek" met 20 Syrische statushouders in het DZB-gebouw in Leiden. Hij wilde graag kennismaken met de Leidse Inburgering en uit de mond van deelnemers horen hoe zij de aangeboden training ervaren. Een van de thema’s die in de les aan de orde kwam was het onderscheid tussen de individualistische cultuur en de collectivistische cultuur.

De deelnemers waren verbaasd dat de minister tussen hen in ging zitten om daardoor zonder afstand met hen te kunnen praten. In de lessen van Het Gesprek behandelen we het thema machtsafstand en benadrukken dan dat die afstand tussen gezagsdragers en burgers in de Nederlandse samenleving over het algemeen niet groot is. We laten in dit verband bijvoorbeeld een filmpje zien van premier Rutte die op de fiets naar zijn werk gaat en koning Willem Alexander die op de tribune van de Olympische Spelen met de supporters meeleeft op een hele spontane manier. En dan komt een minister op bezoek die zelf aangeeft dat hij niet achter de deelnemers wil zitten maar tussen hen in en daardoor de afstand klein wil houden. De minister stelde hen vragen, was geïnteresseerd in hun mening en nam de tijd voor hen.

Een aantal deelnemers gaf aan dat het uniek is om lessen te krijgen waarin cultuur en cultuurverschillen worden behandeld. Dat dit in het Arabisch kan met behulp van een tolk vinden de deelnemers positief. De verschillen met hun eigen cultuur zijn groot en daarom wordt het als waardevol ervaren om kennis te maken met de normen en waarden van een voor hen "andere" samenleving. Aandacht voor deze aspecten komt maar mondjesmaat tijdens de inburgeringslessen aan de orde. In "Het Gesprek" zijn dit belangrijke thema’s.

Na afloop hebben we met de deelnemers nagepraat en hebben ze hun verbazing geuit dat het zo eenvoudig was om in direct contact met een minister te praten. Dat zou in Syrië ondenkbaar zijn. Ook voelden zij zich serieus genomen en vereerd dat hij de tijd en moeite genomen heeft om naar hen te luisteren.

Logo Leiden rood

eu embleem esf


webdesign en realisatie door: MC United Reclamestudio, Alphen aan den Rijn