Waarom Actieplan Jeugdwerkloosheid

Aan de zijlijn

Jongeren die door de recessie niet aan het werk komen vormen een steeds groter maatschappelijk probleem. Zonder baan verliezen deze jongeren niet alleen hun ritme, maar ook hun dromen en ambities. Voor het bedrijfsleven is dat een risico. Als de economie straks aantrekt, zullen deze arbeidskrachten hard nodig zijn.
De vergrijzing gaat ons confronteren met een enorme krapte op de arbeidsmarkt. Die kunnen wij alleen pareren als iedereen meewerkt, óók de mensen die nu nog langs de zijlijn staan.

Extra geld

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft om die redenen extra geld uitgetrokken voor een Regionaal Actieplan Jeugdwerkloosheid 2009-2011. Alle betrokken partijen in de regio Holland Rijnland zijn aan de slag gegaan om jongeren aan het werk te krijgen en te houden. Gemeenten, werkgevers, UWV, de landelijke kenniscentra (S-BB, voorheen Colo) en de ROC’s proberen een gezamenlijke aanpak te ontwikkelen met slechts één doel voor ogen: alle jongeren tussen de 18 en 27 jaar ofwel op school te krijgen, ofwel aan het werk te helpen. In de regio Holland Rijnland hebben we nog financiële middelen om het Actieplan te continueren in 2015.

Dubbel kans

Ook in onze regio willen wij het bedrijfsleven bij dit Actieplan betrekken. In ieder bedrijf liggen weer andere, soms verborgen kansen om een arbeidsplaats in te vullen. Hoe zorgen we ervoor dat het mes aan twee kanten snijdt? Welke jongere krijgt een kans om uw bedrijf te versterken en wat mag u daarvoor terug verwachten?
Niet alleen in inzet en kwaliteit, maar bijvoorbeeld ook in subsidiemogelijkheden, zoals een loonkostensubsidie.


webdesign en realisatie door: MC United Reclamestudio, Alphen aan den Rijn