Doelstellingen Actieplan Jeugdwerkloosheid

Het Actieplan richt zich op jongeren die ingeschreven staan als werkzoekend bij het UWV: een constante van ongeveer 1400 jongeren, waarbij er in- en uitstroom is. Feitelijk gaat het om ongeveer 3000 jongeren. Het doel is om instroom van werkloze jongeren tegen te gaan en de uitstroom te bevorderen.

Deze jongeren zijn te categoriseren in:

 • jongeren met een WWB uitkering: 600 jongeren
 • kwetsbare jongeren die niet in staat zijn een startkwalificatie te behalen
 • Daarnaast richt het Actieplan zich op hoogopgeleide jongeren met een WO- en HBO- opleiding zonder uitkering.

Het Actieplan werkt met partijen aan de door het ministerie eerder vastgelegde thema’s om de jeugdwerkloosheid te bestrijden:

 1. Regionale samenwerking
 2. Aansluiting onderwijs arbeidsmarkt
 3. Werkgevers dienstverlening & Matching vraag en aanbod
 4. Jongeren centraal
 5. Aanpak jongeren in een kwetsbare positie.

Doelstellingen:

 1. Alle werkzoekende jongeren met een WWB- uitkering in kaart en in beeld.
 2. Intensieve samenwerking tussen organisaties die een rol spelen in de scholing en zorg van jongeren in een kwetsbare positie om zo een doelmatige dienstverlening aan jongeren te realiseren.
 3. Jongeren die in staat zijn een startkwalificatie te behalen zijn toelaatbaar in het ROC.
 4. Jongeren worden in het onderwijs beter voorbereid op een arbeidsgerichte beroepskeuze.
 5. Werkgevers investeren in jongeren en stellen leerwerkbanen beschikbaar.
 6. Aanbod onderwijs en arbeidsmarkt is beter op elkaar afgestemd. Er wordt doelmatig opgeleid.
 7. Het gesprek over de gevolgen van de flexibilisering van de arbeidsmarkt wordt in de regio gevoerd.
 8. Input leveren aan ROC's waardoor meer jongeren succesvol hun onderwijstraject kunnen afsluiten.

webdesign en realisatie door: MC United Reclamestudio, Alphen aan den Rijn