Actieplan Jeugdwerkloosheid

Tussen 2009 en 2015 heeft de gemeente Leiden als centrumgemeente van de regio Holland Rijnland het Regionaal Actieplan Jeugdwerkloosheid uitgevoerd. Het Regionaal Actieplan Jeugdwerkloosheid voerde acties uit gericht op het voorkomen en terugbrengen van de jeugdwerkloosheid. Dit Actieplan was een landelijk initiatief waarvoor elke arbeidsmarktregio een budget kreeg. Uitgangspunten waren:

  • Regionale samenwerking
  • Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt
  • Werkgeversdienstverlening
  • Matching vraag en aanbod
  • Jongere centraal
  • Kwetsbare jongeren aanpak

Uit dit Actieplan zijn veel projecten ontstaan, waarvan een gedeelte ook nu nog wordt uitgevoerd in het kader van "Samen naar een werkende toekomst". De belangrijkste projecten zijn Project JA, het Kansloket en het Transferium, en Stage Nieuwe Stijl. Zie voor meer informatie over Project JA en Stage Nieuwe Stijl de pagina’s over deze projecten.

Samen naar een werkende toekomst

De aanpak van jeugdwerkloosheid blijft een belangrijk speerpunt voor de gemeente Leiden. Daarom heeft de coördinerend wethouder Aanpak Jeugdwerkloosheid Marleen Damen namens de regio Holland Rijnland op 31 maart 2015 de intentieverklaring 'Samen naar een werkende toekomst' getekend.

Met de ondertekening committeren de coördinerend wethouder Aanpak Jeugdwerkloosheid, de wethouder onderwijs van de RMC-regio en UWV zich om jongeren met een uitkering en jongeren zonder startkwalificatie te matchen op werk. Dit doen zij door vacatures op te halen bij werkgevers en vervolgens jongeren op basis van hun competenties actief voor te dragen aan werkgevers.

De regio Holland Rijnland zet in op het matchen op werk van 100 jongeren met een WW- of bijstandsuitkering in 12 maanden (van september 2015 tot en met juni 2016). Daarnaast volgen 600 jongeren met een WWB-uitkering een traject bij Project JA. Deze jongeren komen uit Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude.  

 


webdesign en realisatie door: MC United Reclamestudio, Alphen aan den Rijn