Voldoende leerwerkbanen (BOL)

Doelgroep: Jongeren van 18-27 jaar.
Betrokken partijen: ROC's, VMBO-scholen, Kenniscentra / S-BB, werkgevers, gemeenten.
Beoogde resultaten:
Uitgangspunt is dat alle BOL-studenten op tijd een passende stageplaats hebben voor hun opleiding. De ontwikkelingen op de stagemarkt worden gemonitord en gebruikt voor de instroombepaling van de scholen. Tekorten aan stageplaatsen worden door de school nauwkeurig in kaart gebracht en vroegtijdig gemeld bij de Kenniscentra. De verschillende partijen weten welke jongeren nog zoekende zijn. Daar waar mogelijk worden jongeren begeleid naar een andere opleiding waar wel BOL-leerbanen beschikbaar zijn.
Doel & omschrijving:
In de regio bestaat een goed evenwicht tussen vraag en aanbod van BOL-plekken. Er komen geen (ernstige) knelpunten voor in vraag en aanbod van BOL-leerbanen.

Voldoende leerwerkbanen (BBL)

Doelgroep: Jongeren van 18-27 jaar.
Betrokken partijen: ROC's, VMBO-scholen, Kenniscentra / S-BB, werkgevers, gemeenten.
Beoogde resultaten:
Er vindt voortijdige afstemming plaats over vraag en aanbod tussen toeleidende scholen, ROC's en Kenniscentra ter voorkoming van knelpunten. De verschillende partijen weten welke jongeren nog zoekende zijn. Voor studenten die buiten hun schuld de leerbaan kwijtraken, wordt door de school in samenspraak met het Kenniscentrum actie ondernomen. Daar waar mogelijk worden jongeren begeleid naar een andere opleiding waar wel BBL-leerbanen beschikbaar zijn, of naar een BOL-opleiding.
Doel & omschrijving:
In de regio bestaat een goed evenwicht tussen vraag en aanbod van BBL-plekken. Er komen geen (ernstige) knelpunten voor in vraag en aanbod van BBL-leerbanen.

Project Ambassadeurs Leerbedrijf

Doelgroep:

Werkgevers van erkende leerbedrijven.

Betrokken partijen:

Werkgevers.

Beoogde resultaten:

Om het tekort aan het aantal MBO stages en leerplekken tegen te gaan in de regio Holland Rijnland is Project Ambassadeurs Leerbedrijf, voorheen 10x10x10, opgestart. Binnen dit project worden vooraanstaande organisaties benaderd om ambassadeur van het leerbedrijf te zijn. Als ambassadeur dragen zij het zijn van erkend leerbedrijf uit en trachten zij anderen te inspireren tot het actief zijn of worden van erkend leerbedrijf. Het idee is dat de ambassadeurs, tien andere organisaties weten te inspireren ambassadeur te worden en zij dat op hun beurt op dezelfde manier doen. Zo kan deze actie zich als een olievlek verspreiden. Naast het creëren van meer leerplekken voor studenten krijgen de organisaties tevens de positieve aandacht die ze verdienen voor het zijn van leerbedrijf. Het zijn van erkend leerbedrijf zegt immers iets over kwaliteit; alleen professionals kunnen professionals opleiden.


Doel & omschrijving:

Het tekort aan het aantal MBO stages en leerbanen tegengaan;
erkend leerbedrijven positieve aandacht geven.


Resultaten:

Per september 2014 zijn er al 17 ambassadeurs geworven. Zij dragen de positieve boodschap van erkend leerbedrijf zijn uit.
Zie voor een overzicht van alle ambassadeurs deze pagina.
Zie voor meer informatie over dit project deze folder.
En zie voor uitgebreide informatie over dit project deze pagina!

Logo Leiden rood

eu embleem esf


webdesign en realisatie door: MC United Reclamestudio, Alphen aan den Rijn