Welkom bij de JA-projecten van de gemeente Leiden

In 2009 is de gemeente Leiden vanuit het Regionaal Actieplan Jeugdwerkloosheid begonnen met Project JA, een integrale aanpak jeugdwerkloosheid waarin jongeren naar de arbeidsmarkt of (terug) naar het onderwijs worden begeleid. Vanwegede succesvolle ervaringen met Project JA, zijn de JA-projecten hieruit ontstaan. Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door financiering vanuit het Europees Sociaal Fonds (ESF) en het Europees Asiel, Migratie en Integratiefonds (AMIF).

 

Onder de JA-projecten vallen de volgende projecten:

 

 

Project JA: Project JA begeleidt jongeren in de leeftijd tussen 18 en 27 jaar naar het onderwijs of naar een baan. Samen met partners in de regio Leiden biedt Project JA een gepersonaliseerd programma aan.

 

 

Project JA+:  Project JA+ begeleidt uitkeringsgerechtigden met een migratieachtergrond naar een stageplaats, werk of vrijwilligerswerk. Met Nederlandse taalverwerving als basis en persoonlijke ontwikkeling als gevolg komt een economisch zelfstandig bestaan binnen handbereik.  

 

 

Project JAS: Project JAS biedt een intensief integratieprogramma, gericht op statushouders met een bijstandsuitkering die zich na 1 oktober 2015 hebben gevestigd in Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude. Het programma begeleidt statushouders naar het onderwijs of naar de arbeidsmarkt.

 

Logo Leiden rood

eu embleem esf


webdesign en realisatie door: MC United Reclamestudio, Alphen aan den Rijn